Trang chủhostingHosting - Server
Chúng tôi cung cấp sự lựa chọn đa dạng cho bạn. Tùy vào nhu cầu lưu trữ mà bạn có thể chọn cho mình một gói dịch vụ phù hợp trong các gói dưới đây.
Máy chủ đặt trong nước cho tốc độ truy cập nhanh, hỗ trợ kỹ thuật tốt.

hosting,windows hosting
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
- PHP & MySQL for Windows Server
- MS Access/MS SQL Server 2000/2005
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- CGI Scripting In Perl & C
- Hosting Controller
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
  hosting, linux hosting
- PHP, Perl
- MySQL
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- DirectAdmin, cPanel
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal


Windows Hosting BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING 
Thông số hosting Hosting Start Hosting Silver Hosting Silver Plus Hosting Gold Hosting Gold Plus Hosting Platinum Platinum Plus
Dung lượng 300 MB 800 MB 1000 MB 1200 MB 2 GB 3 GB 7,5 GB
Băng thông 5 GB 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB
POP3 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 5 8 12 30 90
ASP
ASP.NET
PHP
yes yes yes yes yes yes yes
MS SQL Server 0 2 4 7 10 12 20
My SQL 1
2 4 7 10 12 20
Đơn giá 60.000 vnđ/tháng 90.000 vnđ/tháng 108.000 vnđ/tháng 135.000 vnđ/tháng 252.000 vnđ/tháng 360.000 vnđ/tháng 900.000 vnđ/tháng

Linux Hosting BẢNG GIÁ LINUX HOSTING
Thông số hosting Hosting Start Hosting Silver Hosting Silver Plus Hosting Gold Hosting Gold Plus Hosting Platinum Platinum Plus
Dung lượng 300 MB 800 MB 1000 MB 1.200 MB 2 GB 3 GB 7.5 GB
Băng thông 5 GB 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB
POP3 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 3 5 10 30 90
PHP yes yes yes yes yes yes yes
My SQL 1 2 4 7 10 12 20
Đơn giá 60.000 vnđ/tháng 90.000 vnđ/tháng 108.000 vnđ/tháng 135.000 vnđ/tháng 252.000 vnđ/tháng 360.000 vnđ/tháng 900.000 vnđ/tháng

dang-ky-ten-mien ho-tro-truc-tuyen hosting-server seo-search-engine-optimization